ASSERTIONSTRÆNING

 

Vi kommunikerer stadig ligesom dyr

Før vi udviklede os til mennesker, var vi pattedyr, - og før det krybdyr osv. - Men solid forskning viser, at vi stadigvæk har pattedyret og krybdyret i vores hjerne. Vi reagerer i forhold til umiddelbar overlevelse som krybdyr, - og i forhold til vores sociale overlevelse som pattedyr.

Et godt billede af dette er en flok hunde (eller ulve eller aber). Her vil man se en stadig kamp om pladserne i hierakiet, og kampen vil afgøre, hvem der er overhund, og hvem der er underhund. Overhunden vil hævde sig og undertrykke underhunden, som på sin side vil underkaste sig.

Jo, det gælder også blandt mennesker. Der er en stadig kamp om placeringen i hierakiet - i familien, på jobbet og i samfundet som helhed. Man kan også sige, at barndommen er en kampplads, som kan afgøre ens plads i hierakiet for livet. Kommer man ud af barndommen som overhund eller underhund?

Prøv at tage et kig på dig selv. Er du mest overhund eller underhund? - Klarer du dig mest ved at hævde dig eller ved at trække dig?

Vi er ikke dyr, så lad os kommunikere som mennesker

Vi er ikke hunde, men mennesker med mere hjerne end hunden, nemlig frontallappen, som gør det muligt for os at se problemet - og så handle på en anden måde, end den primitive hjerne dikterer. 

Assertion er at kommunikere på en anden og bedre måde end hunde. Vi behøver ikke at hævde os eller underkaste os for at klare os blandt andre. Faktisk klarer vi os som mennesker bedre ved at handle ud fra den menneskelige bevidsthed (eller ånd?), som bl.a. er nået frem til værdien "Ligeværd". 

Måske vil din automatreaktion i forhold til andre være at give dig ("du får ret og jeg får fred"). Det er din primitive hjerne, der får lov at bestemme, - det er afmagt og flugt. Det kan være, du bliver mere og mere indebrændt og spontant gør et forsøg på at blive overhund, - men det er jo ikke dig, vel? - så du rammes snart af skam og kryber tilbage i din kurv.

Assertion: at kommunikere med ligeværd

Vi har som mennesker muligheden for at sætte os ud over denne pendlen mellem underhund og overhund. Gennem assertion, som bæres af værdien "Ligeværd": Ingen mennesker er mere værd end andre. Du har værdi - det vil sige, at du har ret til at være den, du er, og have og udtrykke de følelser, meninger og behov, du har. Og den ret har de andre også, fordi de har ligeværd.

Assertionstræning vil sige at træne såvel sit forhold til sig selv og sin kommunikation med andre baseret på ligeværd og respekt. Når du træner, vil du opdage, hvor skræmmende det umiddelbart er at give slip på den gamle måde at klare sig på blandt andre. Du vil opdage, hvordan du f.eks. har brugt manipulation, indirektheder, udskamning og rollespil, og hvor anstrengende det har været, frem for "bare" at udtrykke sine meninger, behov og grænser tydeligt og ærligt. 

Assertionstræning er ikke bare et spørgsmål om at regulere sin kommunikation. Det kræver oftest, at du også regulerer dine kerneantagelser om dig selv og andre - såsom "jeg er ikke noget værd" - eller "andre er nogle idioter". Du skal frem til en vedtagelse inde i dig selv, som hedder "Jeg er OK og du er OK", men det er altså dig, der har ansvaret for dig, - ikke de andre. Vi kan som mennesker modsat hunde bevidst tage valg, og vi skal stå inde for disse valg. Vælger du at følge flokken? - Eller vælger du at STÅ ved dig selv - og stå VED dig selv? - Det er det, som assertionstræning kan hjælpe dig med.