LAVT SELVVÆRD

SELVVÆRD

Selvværd betyder, at du oplever dig værdifuld som du er, – at du værdsætter dig selv – ikke bare din overflade, men også din essens. Et lavt selvværd betyder, at du tvivler på din værdi som menneske. Du tvivler på, om du er god nok til at være inde i varmen hos andre mennesker. Du frygter at blive frosset ud – at være ude i kulden.

Tvivlen opstod tidligt i livet. Du lærte tidligt, at du ikke kunne tage for givet at være inde i varmen. Du lærte, at du ikke var værd at passe på og være sammen med – og ikke værd at elske, som du var. Du lærte, at du var ude i kulden, hvis du ikke lavede om på dig selv. Hvis du ikke var på den måde, som far og mor – og senere andre - satte som betingelse for tilknytning og kærlighed.

Du lærte at lukke ned for dig selv og din autentiske identitet, - lukke ned for dine ægte følelser, behov, grænser, ønsker, drømme osv., - lukke ned, fordi alt dette blev mødt med kulde. Og i stedet lærte du dig strategier, der kunne lukke dig ind i varmen. Du blev måske værdsat, men det var ikke dig, der blev værdsat, men din tillærte måde at være på, - dine roller, dine præstationer, din tilpasningsdygtighed.

Inden i dig lever det barn, der blev lukket ned for dengang. Det indre barn lever med en lærdom om ikke at være værd at være sammen med og slet ikke værd at elske uden betingelser. Det lever med en tro på det så stærk, at du i dag som voksen har svært ved at blive overbevist om andet, - også selvom du prøver. Det er som om du bare bekræftes i, at du ikke er god nok som den, du er, hver gang du forsøger at udfordre det.

Du er ikke alene om at opleve lavt selvværd som et mønster, man føler dig magtesløs over for. Når du gør forsøg på at fremstå autentisk - det vil sige loyalt og ærligt over for dine følelser, behov, grænser osv. – er det med så megen usikkerhed og umodenhed i kommunikationen, at du let ”falder igennem”. Tænk på, at det er det indre barn, der vover sig ud. – Og hvem er det, dit indre barn søger at nå? Er det ikke netop mennesker, som du ubevidst har valgt, fordi de ligner de forældre, som svigtede dig dengang? – Mennesker, der ikke vil lukke dig ind i varmen, som du, men måske foretrækker dit lave selvværd med den magt, dette giver dem over dig.

Når du vover at sige fra, at sige din mening, at være åben med dine følelser, - og så misforstås eller endda oplever hån eller forkastelse, så er det naturligt at du falder tilbage til din kendte facade, til afprøvede strategier og roller, - som der jo også tit var en gevinst ved. Måske du blev hårdtarbejdende, succesfuld og måske endda velhavende af din jagt på anerkendelse. Eller måske var gevinsten, hvis der kom modgang, at du følte dig berettiget til at indtage den herligt ansvarsfri offerrolle. Men nedenunder trives ensomheden og skammen i det lave selvværd.

Hvordan kan jeg hjælpe dig til et bedre selvværd?

For det første vil du opleve det som terapi i sig selv bare at blive set, hørt og forstået. Tænk på, at det på en måde er dit indre ensomme barn, som pludselig kommes i møde. Af både dig selv og af mig. For det andet er det vigtigt at forstå og acceptere, at det høje selvværd ikke kommer med et ”quick fix”, men kræver, at du giver det særlig opmærksomhed og træning gennem en periode, - og også, at du ledsager indre forandring med forandringer omkring dig – i netværk, livsstil og beskæftigelse, - som kan støtte selvværdet. Det er mit bidrag at facilitere denne forandringsproces.

Processen består i:

At træne kontinuerlig opmærksomhed på, hvad der i din dagligdag sker inden i dig – ikke mindst i mødet mellem dig og andre. Hvordan og hvornår reagerer du styret af dit indre barn – med barnets følelser, strategier og roller. Eller: hvordan og hvornår er du i gang med at svigte dig selv? – Hvornår er du i særlig risiko for at gamle mønstre trigges? – Og hvornår og sammen med hvem oplever du dig i kontakt med og mødt, som du er.

At træne opmærksomhed på ”dit sande selv” – altså på, hvem du egentlig er, og hvad du egentlig har af behov, grænser, ønsker, drømme og værdier. Hvis du skal stå ved dig selv, - skal du kunne mærke dig selv og vide med dig selv, hvilket liv, du ønsker nu og på sigt. Hvilke aktiviteter, hvilke forpligtelser og fornøjelser, hvilke relationer skal være til stede i dit liv? – Hvad kan du åbne dit hjerte for, og hvad skal være lukket land?

At arbejde på at skabe forandring i praksis. Det vil sige at identificere og prioritere de mennesker, der er sunde og gode for dig at omgås. Det er mennesker der er i stand til at se og anerkende dig som du er, - som lukker dig ind i varmen. Det vil sige at forberede og evaluere på din interaktion med andre med henblik på at sikre, at du ikke lader gamle reaktionsmønstre, strategier og roller tage magten fra dig.

At arbejde med at blive bedre til at kommunikere. Du har sikkert opdaget, at når det indre barn taler, så bliver det ofte overhalet af sine egne følelser i forsøget på at italesætte disse. Du skal det, som du ikke fik lov til i opvæksten, nemlig lære at sætte ord på følelser og at udtrykke de tanker, behov og grænser, der er knyttet til dem.

Man kan billedligt talt sige det sådan, at du i processen skal have fat i din ”egen gode forælder” til at tage sig af og være talerør for dit indre barn, indtil dette langsomt modnes og bliver voksent. Det er den vigtigste faktor i en vellykket proces henimod et forbedret selvværd, at du får stoppet den selvnedgørelse og selvforagt, som du lærte af dine forældre og andre. Du må stoppe de strategier og roller og vakkelvorne stilladser af selvtillid, som du har undertrykt dig selv med for ”at være god nok”.

Sig til dig selv: Fra nu vil jeg acceptere, anerkende, støtte og udfolde mig selv, som den jeg er. Fra nu af vil jeg som den gode forælder tage mig selv i hånden – og som det første opsøge den hjælp, jeg har brug for til det.

BOOK HER