PARTERAPI

Hvis I vælger parterapi hos mig, vil I bare efter én samtale opleve en mærkbar forandring med større indsigt i jeres problem, større afklaring om dets løsning og med gode værktøjer, som I straks kan tage i brug.

Book her - eller læs mere om min parterapi herunder:

 

Parforhold - Et forhold med et par problemer ;-)

At der er problemer i parforhold er fuldstændig naturligt og forståeligt. Det er sjældent, at et par har valgt hinanden med baggrund i sund fornuft, og selv da sniger der sig masser af følelser ind på scenen.

Der er to faktorer, der især spiller ind. Dels at parforhold oftest starter med forelskelse, og dels at alt det, som parterne har i ”rygsækken” fra opvæksten, flytter med ind i parforholdet.

Først mister vi os selv i forelskelsen

Da forelskelse meget består i projektioner (det vil sige alt det, man savner i sig selv og sit liv og derfor pådutter den anden), kan man ikke undgå at blive skuffet, når virkeligheden melder sig.

Samtidig har forelskelsen ofte medført, at man har investeret så meget i projektet, at man har mistet sig selv. Man er gået på akkord med sig selv, sin identitet, sine behov og grænser.

Hvis ikke forholdet går i stykker med det samme, når forelskelsen klinger ud, så forestår der et stort og kontinuerligt arbejde, hvis der skal komme et godt og varigt parforhold ud af det.

Så skal vi til at finde tilbage til os selv igen 

Det handler i korte træk om at få defineret, tydeliggjort og manifesteret sin egen banehalvdel samtidig med at lære dens andens banehalvdel at kende. Hvis ikke dette arbejde resulterer i, at parterne hver især holder af sig selv som han/hun er – og af den anden, som han/hun er, - så er parforholdet ikke holdbart.

Idet alle mennesker udvikler sig hele livet, er det imidlertid også et arbejde, der må fortsættes hele livet. – Og til tider er det nødvendigt med hjælp fra en tredjepart – gennem parterapi.

Et godt parforhold er et forhold mellem to banehalvdele

Den parterapi, som jeg tilbyder, er som udgangspunkt meget enkel. Den handler faktisk meget om det her med banehalvdele. Terapien tager udgangspunkt i en hjælp til at komme tilbage til og fylde egen banehalvdel, så det bliver en klar og tydelig og velkommunikeret halvdel – og hverken mere eller mindre end denne halvdel.

Hver banehalvdel skal arbejde på spørgsmålene: Hvem er jeg, hvad tænker og føler jeg, hvad har jeg brug for, hvor er mine grænser? – og hver banehalvdel skal kommunikere svarene på disse spørgsmål til den anden banehalvdel: ”Jeg har brug for - - -, jeg ville ønske, at du - - -, jeg kan ikke være med på, at du - - -”.

Intet VI uden et JEG og et DU

Det er altså ordet ”JEG”, som er udgangspunktet i kommunikationen. Det er ”JEG”, der byder op til dans, - og så må ”DU” afgøre dig for, om du vil danse med, - eller hvad der skal til for at du vil. ”VI” opstår således af 2 gange ”JEG”, der når hinanden og skaber kontakt. Parforholdet er et projekt, der tror på, at vi (igen og igen) kan nå hinanden uden at miste os selv.

Metoderne i parterapien er assertionstræning, som handler om at opløse uligeværdig rollefordeling (ulige banehalvdele) og blive assertiv, hvilket vil sige ”at give udtryk for sig selv i respekt både for sig selv og den anden”. Når du er assertiv, hverken hævder du dig selv eller undertrykker dig selv, men du STÅR ved dig selv og står VED dig selv.

Girafsprog er det gode parforholds sprog

En hjælp til at forandre kommunikationen er det såkaldte GIRAF-sprog, hvor du bruger formlen FFBB, som står for kommunikation af Fakta, Følelser, Behov og Bede om. – Altså: Jeg oplever at - - - (Fakta). Som får mig til at føle - - - (Følelser). Derfor har jeg brug for - - - (BEHOV). Og vil gerne bede dig om - - - (Bede om)

Nu handler det jo om et parforhold, der skal hjælpes til at fungere. Udgangspunktet er nok ”JEG”, men parret kommer i et ønske om at få de 2 gange ”JEG” til at spille sammen, - til at blive et ”VI”.

Forudsætning 1: At ville den anden, som han/hun er

Forudsætningen er selvfølgelig, at man vil den anden (som han/hun nu er), men hvem er den anden så? – Det er det, der kræver interesse og aktiv lytning. Parterne skal hver især føle sig set, hørt og forstået, - så skal samspillet nok opstå, fordi forståelse, empati og sympati medfører den nødvendige imødekommenhed.

Bruger vi billedet med banehalvdele, så smidiggøres og bølger den ellers lige kontaktflade nu mellem de 2 banehalvdele. Den bliver efterhånden mere som i et puslespil, hvor 2 forskellige brikker af samme størrelse passer sammen.

Forudsætning 2: At se, høre og forstå den anden

Et redskab til den aktive lytning er yderst enkel. Det består simpelthen i, at parterne gensidigt gentager, hvad den anden lige har sagt, og derefter er parat til at lade sig korrigere, indtil udtalelsen erklæres for korrekt hørt og forstået.

Forudsætning 3: Fælles værdier og commitment

De 2 gange ”JEG” kan også nærme sig et ”VI” gennem at finde frem til fælles værdier. En livsværdi er et udtryk for, hvad man mener er vigtigt i et godt menneskeliv. Vi kan have forskellige værdier, men en værdi forpligter. Vi har behov for kærlighed, men hvis man har kærlighed som værdi, så betyder det, at man committer sig på ikke bare at ville have, men også give kærlighed.

I et parforhold kan man stå sammen om et fælles commitment – f.eks. på værdien ”gensidig forståelse” – altså at begge parter skal føle sig set, hørt og forstået af den anden. Denne værdi vil så skulle følges op af aftaler om, hvordan parret konkret skal handle, hvilke redskaber der skal benyttes (såsom girafsprog og aktiv lytning), så snart en part føler sig misforstået – eller på anden måde oplever sin banehalvdel (det vil sige sin identitet, sine behov eller grænser) truet eller såret.

Forudsætning 4: Ryd op i din rygsæk

Og så til sidst lige tilbage til det med ”rygsækken” – det vil sige det, som man har med sig fra opvæksten, og som altid vil manifestere sig i et parforhold. Vi har bl.a. nogle kerneantagelser om os selv og andre med os, som vi også tager med ind i vores tolkning af situationer i parforholdet. – F.eks. vil tanken ”Jeg er ikke god nok” søge bekræftelse i parforholdet og føre til konflikt.

Bliver man bevidst om sådanne tankemønstre, og kan der tales åbent om dem i parforholdet, så kan en samtale føre til afklaring og forløsning.

Før man når dertil, kan det dog være nødvendigt, at parterne i hver sin individuelle terapi får ryddet op i hver sin ”rygsæk”. Resultatet af denne oprydning vil være, at hver især bliver i stand til forstå og håndtere sine gamle mønstre som adskilt fra parforholdet og derved lette dette for en tung byrde.

Jeg håber, at du med dette har fået en indsigt i, hvordan jeg forstår og arbejder med parterapi, - således at du er klar til at booke en tid HER.