BWRT - en overraskende effektiv ny terapi

Hænger du fast i uhensigtsmæssige følelser og reaktioner?

Tager dit ubevidste magten fra dig, så er BWRT løsningen. - Mister du kontrollen over dine følelser og din måde at reagere på, så er BWRT en effektiv terapi. Er du plaget af angst og fobier - eller f.eks. overfølsom over for bestemte lyde, så kan BWRT hjælpe dig. - Og er du træt af dårlige vaner, du ikke kan vinde over, - så er løsningen BWRT.

BWRT-terapi kan stå alene eller være et supplement til min samtaleterapi, - ja BWRT arbejder nærmest uden samtale, men virker ved, at du bare ved at følge en række instruktioner skaber nye reaktionsmønstre i det ubevidste, der erstatter de mønstre, som nu belaster din funktion og din trivsel. 

Dit ubevidste gør bare, hvad det har lært

Udgangspunktet i terapien er det faktum, at vi mennesker i mødet med bestemte triggere allerede i det ubevidste har igangsat en bestemt tolkning og reaktion, som er blevet programmeret i fortiden med henblik på at tjene vores overlevelse. Dengang med succes, men i dag er reaktionen enten forkert eller for meget i forhold til, hvad der tjener os bedst.

Fobier: arvegods fra evolutionen

Nogle af vores automatreaktioner ligger gemt i vores gener - f.eks. at jeg spontant griber efter noget, som du kaster til mig. Men også forskellige former for angst stammer egentlig fra tidligere i menneskeartens udvikling - fra evolutionen. F.eks. angst forbundet med højder, mørke, slanger, edderkopper, store rum, små rum osv.

De gamle strategier er ovre sidste salgsdato

Andre af vores automatreaktioner ligger gemt i den programmering, som sker i vores opvækst. Du kan her f.eks have lært, at du "ikke er god nok", - at andre mennesker vil dig noget ondt, - at du er magtesløs - osv. - og du kan have skabt strategier, der passer til disse automattanker. Disse strategier bundfælder sig som vanemæssige angstreaktioner, således, at du altid trækker dig (flight) eller tænder af (fight) eller bliver lammet (freeze), når du møder udfordringer. 

Er man hårdt nok ramt af overgreb eller svigt i opvæktsten, kan det sætte sig som egentlig PTSD, men PTSD kan også komme til gennem et enkeltstående traume både som barn og som voksen.

"Alarmcentralen" trumfer fornuften

Du vil opleve, at du - selvom du med din fornuft ved, at der ikke er fare på færde - allerede er i gang med og måske helt fastlåst i din tillærte automatreaktion. Dit alarmsystem har så at sige allerede handlet på dine vegne i den tro at vide, hvad der i situationen tjener din overlevelse bedst.

Med BWRT håndterer du ikke din angst - du fjerner den

BWRT (BrainWorking Recursive Therapy) er en metode, der populært sagt kan lære din hjerne en ny automatreaktion til erstatning af den gamle. Teknikken - eller proceduren - i terapien er sådan set meget enkelt, og hvis ikke metoden havde frembragt overbevisende resultater, ville den indrømmet være nem at betvivle. 

I BWRT kan du helt undgå at fortælle om dit problem

BWRT-proceduren ligger helt fast, således at terapeuten blot instruerer klienten efter manualen. Der er ikke tale om hypnose - eller om berøring af nogen art. Hvis du vælger BWRT, behøver du ikke engang over for terapeuten at sætte ord på problemet. Det skal bare stå klart for dig selv, hvad du føler dig magtesløs og plaget af i din måde at reagere på.

Med BWRT kan du få hjælp til det meste

Listen over mulige temaer, som BWRT kan virke på, er lang, - men her er en stribe:

Level 1: alle mulige "dårlige vaner", Angst, mild OCD, mild PTSD, fobier, infertilitet, misofoni, sorg, voldelige overfald, frygt for fiasko eller for succes, overspringshandlinger - m.fl.

Level 1-problemer kan oftest løses ved 1-2 sessioner

Level 2: Også sværere temaer, som i højere grad har sat sit præg på personligheden, kan der arbejdes med: sværere OCD og PTSD, spiseforstyrrelser, misbrug og afhængighed mv. Disse Level 2-problemer kræver mindst 5 sessioner, som aftales samlet.

OBS!

Jeg tager i øjeblikket ikke Level 2 - klienter. Der henvises til mine kolleger på www.BWRT.dk

Ligeledes tager jeg ikke klienter under 18 år. Her henvises til BWRT-terapeut Georgina Brøndal telf. 21858781

 

Du kan læse mere om BWRT på www.bwrt.dk

Book BWRT behandling her

BWRT-klienter udtaler

Hejsa Claus.

Jeg har fået en online behandling mod klaustrofobi med BWRT hos dig. Jeg følte at jeg var i virkelig gode hænder og du gjorde mig meget tryg, selvom det er et sårbart emne for mig. Min klaustrofobi er ikke helt forsvundet, men den er mindsket betydeligt, og så har jeg fået modet til at eksponere mig selv for ting, som jeg før undgik. Nu kan jeg bedre tage elevatoren, gå gennem svingdøre mm.

1000 tak for din hjælp - håber du kommer til at hjælpe mange flere.

LHK / 44 år